راهنمای ثبت نام همکاران

همکار گرامی

                 

                 جهت ثبت و مشاهده قیمت تعداد و عمده، لطفامدارک زیر را اسکن و در سامانه بارگذاری نمایید:

   

  1.  پروانه کسب
  2.  کارت ملی
  3.  عکس از فروشگاه
  4. اجاره نامه یا سند فروشگاه

پس از بررسی مدارک توسط مدیریت سیستم، لینک تاییدیه توسط ایمیل خدمت شما ارسال می گردد.

 

**توجه داشته باشید که حجم عکس های ارسای نباید بیشتر از 1 مگابایت باشد.**

 

فروشگاه لارنس